IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Způsob závlahy golfových hřišť

Pokud se může zdát, že automatický závlahový systém na zahradách rodinných domů je jakýsi nadstandard, tak závlaha golfových hřišť je v našich podmínkách naprostou nutností pro zajištění potřebné kvality trávníku a kvalitní hry.
Dá se říci, že kvalita závlahového systému určuje úroveň golfového hřiště.

Není tedy otázkou, zda golfové hřiště automatickým závlahovým systémem vybavit, ale spíše v jakém rozsahu bude AZS instalován. Mluvíme-li o AZS golfového hřiště, myslíme tím pouze závlahu trávníkových ploch. Okolní plochy či solitérní rostliny se většinou zavlažují ručně, neboť celý systém AZS je vždy doplněn o systém rychlospojných ventilů - přípojek na ruční závlahu hadicí.

Jednotlivé trávníkové plochy golfového hřiště se od sebe liší a z toho vyplývá velmi odlišná potřeba závlahové vody.
Zavlažujeme tedy podle důležitosti:

  • golfová jamkoviště - green
  • odpaliště - tee
  • dráhy - fairway
  • cvičné plochy - akademie
  • odpaliště cvičné louky - driving range
  • okolí jamkovišť, okolí odpališť a někdy také přechodové zóny odpaliště – dráha

Existují dvě základní koncepční řešení automatického závlahového systému na golfových hřištích:

  • Ekonomické řešení BLOCK
  • Komfortní řešení SINGLE

Řešeni BLOCK znamená, že postřikovače jsou zapojeny do sekcí a pracují ve stejném režimu. Toto řešení se používá více u rovinatých ploch se stejnými mikroklimatickými podmínkami (podobné podloží, povrch, zastínění apod.).
Naopak řešení SINGLE znamená, že postřikovače jsou zapojeny samostatně. Každý postřikovač tak může mít rozdílnou dobu závlahy. Tato druhá varianta řešení se používá u ploch s odlišnými místními podmínkami a s nárokem na flexibilní závlahu v různých místech zavlažované plochy. Toto řešení přináší vyšší komfort provozu, větší variabilitu, ale také více sekcí a vyšší investiční náklady. Často se setkáváme s kombinací obou řešení, kdy některé plochy golfového hřiště jsou zavlažovány systémem BLOCK a některé systémem SINGLE.