IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Co je to mikrozávlaha

Název mikrozávlaha vyplývá z toho, že se nejedná o velkoplošnou závlahu, jakou je například závlaha trávníkových ploch, ale jde většinou o závlahu jednotlivých či skupin konkrétních květin, keřů, stromů, výsadeb apod. Všechny systémy mikrozávlahy přesně dávkují vodu přímo na požadovanou plochu, místo, nebo přímo ke kořenovému systému rostlin.

Druhým důvodem k tomuto pojmenování je, že mikrozávlaha pracuje většinou při výrazně nižších tlacích a průtocích než klasická závlaha trávníkových ploch postřikem.

Můžeme říci, že mikrozávlahu rozdělujeme podle toho, jakým způsobem zavlažuje na:

Mikrozávlaha většinou pracuje při tlaku 1 – 3 bary.

Při kombinaci se systémem postřikovačů, který pracuje při tlaku cca 3,5 – 5,5 barů, nesmíme zapomenout na kompenzaci tlaku. Nejprve je potřeba si ověřit optimální pracovní tlak příslušného druhu mikrozávlahy a poté se rozhodnout, jakým způsobem budeme tlak na tuto hodnotu redukovat.

Pokud je potřeba jen malá redukce tlaku, můžeme jí dosáhnout použitím sekčních elektromagnetických ventilů Hunter PGV 1“ s redukcí průtoku. Při redukci průtoku zvýšíme tlakové ztráty a tím zmenšíme tlak, který vpouštíme do sekce mikrozávlahy. Toto řešení se hodí při kombinaci například kapkovací potrubí a rozprašovacích postřikovačů, kdy pracovní tlak celého systému je cca 3,5 – 4,0 bary a my potřebuje tlak zredukovat na 2,5 - 3 bary (maximum pro kapkovací potrubí).

Pokud je rozdíl pracovních tlaků vyšší nebo potřebujeme tlak zredukovat na nižší hodnotu (pod 2 bary), můžeme za sekční elektromagnetické ventily instalovat tlakové redukční ventily LO-FLO nebo HI-FLO. Ty nám zajistí vstupní tlak do sekce mikrozávlahy na hodnotě 1,05 resp. 1,4, 1,7, 2,1 nebo 2,8 baru dle použitého typu ventilu.

Důležité je také si uvědomit, že každý typ mikrozávlahy se liší průtokem a tím množstvím vody, které dodává rostlinám za daný časový úsek. Proto, podobně jako u postřikovačů, nemůžeme kombinovat různé druhy mikrozávlahy v jedné sekci, pokud chceme dosáhnout rovnoměrnosti závlahy. Kombinujete-li několik druhů mikrozávlahy, připojujte je do samostatných sekcí!

Vzhledem k velikosti závlahových komponentů mikrozávlahy a otvorům, ze kterých voda vytéká, je potřeba věnovat také zvýšenou pozornost filtraci vody, používané pro mikrozávlahu. Doporučujeme filtrovat vodu minimálně sítem 120 mesh.

/clanky/Mikro/Shrubbler