IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Mikrozávlaha a agro Tisk

Způsob závlahy

Název mikrozávlaha vyplývá z toho, že se nejedná o velkoplošnou závlahu, jakou je například závlaha trávníkových ploch, ale jde většinou o závlahu jednotlivých či skupin konkrétních květin, keřů, stromů, výsadeb apod. Druhým důvodem je to, že mikrozávlaha pracuje většinou při výrazně nižších tlacích a průtocích než klasická závlaha trávníkových ploch postřikem.

Můžeme říci, že mikrozávlahu rozdělujeme podle toho, jakým způsobem zavlažuje na:

  • Kapkovací potrubí, kapkovací pásky
  • Bodová mikrozávlaha
  • Podzemní zónová závlaha
  • Mikropostřik

/clanky/Mikro/Shrubbler

Mikrozávlaha většinou pracuje při tlaku 1 – 3 bary. Pokud tedy kombinujeme systém postřikovačů, který pracuje při tlaku cca 3,5 – 5,5 barů, se systémem mikrozávlahy, nesmíme zapomenout na kompenzaci tlaku. Nejprve je potřeba si ověřit optimální pracovní tlak příslušného druhu mikrozávlahy a poté se rozhodnout, jakým způsobem budeme tlak na tuto hodnotu redukovat.

Pokud je potřeba jen malá redukce tlaku, můžeme jí dosáhnout použitím sekčních elektromagnetických ventilů Hunter PGV 1“ s redukcí průtoku. Při redukci průtoku zvýšíme tlakové ztráty a tím zmenšíme tlak, který vpouštíme do sekce mikrozávlahy. Toto řešení se hodí při kombinaci například kapkovací potrubí a rozprašovací postřikovače, kdy pracovní tlak celého systému je cca 3,5 – 4,0 bary a my potřebuje tlak zredukovat na 2,5 - 3 bary (maximum pro kapkovací potrubí).

Pokud je rozdíl pracovních tlaků vyšší nebo potřebujeme tlak zredukovat na nižší hodnotu (pod 2 bary), můžeme za sekční elektromagnetické ventily instalovat tlakové redukční ventily LO-FLO nebo HI-FLO. Ty nám zajistí vstupní tlak do sekce mikrozávlahy na hodnotě 1,05 resp. 1,4, 1,7 nebo 2,1 baru dle použitého typu ventilu.

Důležité je také si uvědomit, že každý typ mikrozávlahy se liší průtokem a tím množstvím vody, které dodává rostlinám za daný časový úsek. Proto podobně jako u postřikovačů nemůžeme kombinovat různé druhy mikrozávlahy v jedné sekci, pokud chceme dosáhnout rovnoměrnosti závlahy. Kombinujete-li několik druhů mikrozávlahy, připojujte je do samostatných sekcí!

Vzhledem k velikosti závlahových komponentů mikrozávlahy a otvorům, ze kterých voda vytéká, je potřeba věnovat také zvýšenou pozornost filtraci vody, používané pro mikrozávlahu. Doporučujeme filtrovat vodu minimálně sítem 120 mesh.

Kapkovací potrubí:

Jedná se o nejčastěji používaný druh mikrozávlahy, který běžně doplňuje systém výsuvných postřikovačů na trávnících a je součástí AZS na zahradách rodinných domů. Kapkovací potrubí se používá pro závlahu živých plotů, keřů či jiných většinou okrasných výsadeb. Kapkovací potrubí se používá nejčastěji Ø 16 nebo 20 mm. Jedná se o potrubí černé nebo hnědé barvy, které je po určitých vzdálenostech (spon) vybaveno integrovanými kapkovači se šesti výtokovými otvory, ze kterých vykapává/vytéká voda o průtoku 2,0 – 4,0 l/hod. Vzdálenost kapkovačů – spon – se nejčastěji používá 30 cm, ale je možné běžně zakoupit kapkovací potrubí se sponem 20, 30, 40, 50 a 60 cm. Je možné si vybrat nadzemní kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku Junior, Tandem GDF, s kompenzací tlaku PC Multibar nebo podzemní kapkovací potrubí s kompenzací tlaku Multibar Rootguard.

Nadzemní kapkovací potrubí se ukládá na povrch, nejčastěji pod mulčovací kůru a přichycuje se k zemi ve vzdálenosti 1 až 2 m zemními bodci. Doporučená délka jednoho ramene kapkovacího potrubí je 40 – 60 m pro Tandem GDF (dle použitého sponu a průměru potrubí) a až 140 m pro PC Multibar. Od sekčního elektromagnetického ventilu obvykle vede sekční potrubí k výsadbám a tam je potrubí vyvedeno na povrch a přes hlavici s více vývody je na něj napojeno kapkovací potrubí.

/clanky/Mikro/Kapkovací potrubí

Výhodou kapkovacího potrubí PC Multibar s kompenzací tlaku je, že při pracovním tlaku 1 až 3 bary zachovává stejné výtokové množství vody z kapkovačů a to 2,1 l/hod. Zaručuje tak, že po celé délce větve kapkovacího potrubí bude vytékat stejné množství vody bez výrazných rozdílů.

Kapkovací potrubí se spojuje nejčastěji nástrčnými tvarovkami, které se doplňují svěrnými objímkami. Pro podzemní kapkovací potrubí nebo pro kapkovací potrubí s vyšším provozním tlakem se používají DF tvarovky s převlečnou matkou.

Podzemní kapkovací potrubí Tandem Rootguard se ukládá do země cca 12 – 15 cm pod úroveň terénu. Při jeho instalaci je nutné dodržet přesný postup instalace dle přiloženého návodu, aby docházelo ke vzlínání vody ke kořenům trávy a naopak nedocházelo k zanášení kapkovačů okolní zeminou. Kapkovače tohoto potrubí jsou napuštěny velmi malým množstvím biologicky odbouratelného herbicidu Treflan, který odpuzuje kořeny rostlin a tím zamezuje zarůstání kapkovačů a zaručuje funkčnost a životnost tohoto potrubí několik desítek let. Doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 a 2,5 baru.


Kapkovací pásky:

Alternativou ke kapkovacímu potrubí hlavně pro pěstitele a zemědělce jsou kapkovací pásky. Jedná se o jedno či dvou sezónní závlahu, která je cenově výhodnější než kapkovací potrubí. Někdy se kapkovací pásky používají jako startovací závlaha ke keřovým výsadbám, kdy stačí první rok či dva k tomu, aby si keře vytvořili dostatečný kořenový systém, další závlaha v následujících letech již není nutná.

Kapkovací pásky mají kapkovače umístěné na stěně potrubí a to nejčastěji po vzdálenosti 30 cm (spon). Stejně jako kapkovací potrubí jsou kapkovací pásky dodávány v Ø 16 mm a mají tloušťku stěny od 0,15 do 0,6 mm. Podle tloušťky stěny se mění doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí , který je mezi 0,52,0 bary.

Ke spojování kapkovacích pásků se používají spojky a tvarovky pro lehké kapkovací pásky TAPE s převlečnou matkou.


Bodová mikrozávlaha:

Jedná se o přesně cílenou závlahu jednotlivých rostlin pomocí kapkovačů, kapkovacích jehel nebo mikrozavlažovačů připojených na rozvodné potrubí. Kapkovače se mohou na rozvodné potrubí umísťovat podle potřeby a není nutné se držet předem daného sponu jako u kapkovacího potrubí. Je možné si vybrat z velkého množství různých druhů jak kapkovačů, tak zavlažovačů. Některé kapkovače či zavlažovače jsou opatřeny kompenzací tlaku, některé jsou uzavíratelné, některé se vkládají přímo do rozvodného potrubí a jiné se připojují pomocí konektorů, rozdělovačů a mikropotrubí PVC ¼“. Nabízíme celou řadu kapkovačů, kapkovacích jehel a zavlažovačů. Při výběru nejvhodnějšího řešení bodové mikrozávlahy je dobré si prohlédnout katalog komponentů, vybrat si i několik vhodných typů, zakoupit pár vzorků a vyzkoušet nejvhodnější typ, který bude vyhovovat právě Vašim požadavkům.

Bodová mikrozávlaha se připojuje přímo do pružného a měkkého rozvodného potrubí (Irimon Quick Joint QJ20, SP 16 PLUS nebo rozvodné potrubí pro mikrozávlahu PN4 Ø 16mm) nebo pomocí konektorů či závitových mikrotvarovek a flexibilního mikropotrubí PVC ¼“ a nástrčných mikrotvarovek.

/clanky/Mikro/Ceta


Podzemní zónová závlaha Hunter:

Podpovrchová závlaha Hunter RZWS umožňuje zavlažování kořenového systému rostlin a stromů rovnoměrně těsně i hluboko pod povrchem. Jedná se o perforovaný válcový profil se systémem vnitřních přepážek, který se vkládá svisle do kořenové zóny keřů, menších či větších stromů. Voda vytéká z integrovaného bubbleru a po přepážkách stéká dolů a vytéká po délce válce do kořenové zóny rostlin. Připojuje se pomocí kloubové přípojky Swing Joint ¾“ k sekčnímu potrubí. Doporučujeme k jednomu stromu či keři umístit vždy dva až tři kusy RZWS. Podle velikosti kořenového balu rostliny lze vybírat ze tří velikostně odlišených modelů s výškou tubusu 26, 46 a 90cm. Při vkládání RZWS do písčité půdy je dobré instalovat látkový filtrační plášť, který zabraňuje vstupu písku do těla perforovaného válce. Doporučený pracovní tlak pro RZWS je 1 až 4 Bary.

/clanky/Mikro/RZWS


Mikropostřik:

Pokud potřebujete zavlažovat rostliny jemným postřikem, můžete použít mikropostřikovače a mikrozavlažovače. Ty jsou vhodné jak do skleníků, tak i na skalky či jiné výsadby okrasných rostlin nebo do zahradnických center. Mikropostřik se liší od běžného postřiku jemností paprsku vody a dostřikem. Poloměr dostřiku mikropostřikovačů se pohybuje cca od 2 m do 6,5 m. Pro menší dostřiky lze využít například mikrozavlažovače Mini Bubbler nebo paprskové Shrubbler s poloměrem dostřiku 0,2 – 0,4 m. Mikropostřikovače mohou být statické nebo rotační. Mohou zavlažovat zdola nahoru nebo shora dolů – Minicompact. Většina mikropostřikovačů se připojuje vnějším závitem ¼“ nebo ½“ k závitovému adaptéru nebo k PVC stojánkům či přímo do závitového T-kusu s ½“ závitem. Většina mikropostřikovačů zavlažuje v celokruhové výseči, ale například mikrorozprašovače Mikro spray MSJ lze zakoupit i s výsečí 90°, 180° nebo v pruzích 2x20°. Některé mikropostřikovače jsou již vybaveny ventilkem na uzavírání přívodu vody – Vari Jet, Vari Rotor.

/clanky/Mikro/Shrubbler

 

Při výběru nejvhodnějšího mikropostřikovače doporučujeme stejný postup jako při výběru nejvhodnějšího kapkovače. Vyberte si několik nejvhodnějších typů z hlediska průtoku a dostřiku a vyzkoušejte si, který se Vám nejlépe hodí na Váš záhon, skalku, do skleníku apod. Poté si teprve zakupte potřebné množství konkrétního typu mikropostřikovače. V našem katalogu komponentů či v E-shopu najdete u každého produktu související komponenty, které jsou nezbytné k instalaci či připojení mikropostřikovače. Snadno se tak budete orientovat v příslušenství, které je zapotřebí pro chod závlahy zakoupit.