IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jamkoviště - green Tisk

Řešení zavlažování jamkovišť - greenů

Greeny patří z hlediska závlah k nejcitlivějším plochám s ohledem na vysokou propustnost konstrukce greenu, výšku sečení a důležitost z hlediska hry. Většina golfových hřišť je kvalitativně hodnocena hráči právě podle kvality greenu.
Potřeba vody na greenech je nejvyšší ze všech zavlažovaných ploch na hřišti. Většinou se počítá s množstvím vody 5 – 7 mm/m2/den (35 – 50 mm/m2/týden).

Závlaha greenů řešením BLOCK:
Postřikovače jsou zapojeny do sekce (bloku, skupiny), přičemž najednou je v provozu 3 až 5 postřikovačů podle velikosti greenu. Ovládány jsou jedním ventilem a pracují ve stejném režimu. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 15 – 22 m (u extrémně velkých greenů až 28 m) při pracovním tlaku 4,5 – 6,0 barů. Nejčastěji používané postřikovače Hunter v této variantě jsou: I-25 UltraI-40 UltraG70/75I-90.

Postřikovače jsou umístěné vně greenu, mimo osu hry, mají nastaveny přibližně stejné výseče a místo s jamkou je vždy uprostřed tam, kde se postřikovače překrývají, a kde je nejvíce vody.

Závlaha okolí greenů:
Určitým nadstandardem může být zavlažování okolí greenů. Týká se hlavně hřišť „vyšší třídy“ nebo lokalit s vyšší průměrnou teplotou a nižším srážkovým úhrnem. Tyto plochy se většinou zavlažují systémem BLOCK. Variant závlahy může být několik. První možností je nastavení greenových postřikovačů na téměř celý kruh a zavlažovat tak green i jeho okolí současně. Problémem je zbytečně velký poloměr dostřiku a velká spotřeba vody. Častěji se tedy okolí greenu zavlažuje samostatnou sekcí „menších“ postřikovačů s poloměrem dostřiku v rozmezí 8 – 12 m podle velikosti greenu a jeho okolí. Nejčastěji používané postřikovače jsou Hunter I-20 Ultra nebo PRS 40.

/clanky/golf/Golf_7

Závlaha greenů řešením SINGLE:
Jak již bylo řečeno výše, postřikovače v tomto řešení jsou zapojeny samostatně, přičemž najednou může být (i nemusí) v provozu jeden i více postřikovačů podle nastaveného programu s ohledem na místní podmínky (svažitost, stín, podklad apod.). Velkou výhodou je, že můžeme volit pro každý postřikovač jinou dobu závlahy. Přizpůsobíme tak režim závlahy mikroklimatickým podmínkám na greenu a zajistíme tak maximálně homogenní povrch greenu. Postřikovače v tomto řešení mohou mít větší dostřik a hodí se tedy na větší greeny. Průměrný dostřik postřikovačů se uvažuje v rozmezí 19 – 28 m. Postřikovače jsou vybaveny vlastním elektromagnetickým ventilem a nejčastěji se používají golfové postřikovače Hunter G870E/G875E, G880E/G885E a G990E/G995E. Umístění a počet postřikovačů je většinou velmi podobné jako u varianty BLOCK.

/clanky/golf/Golf_10