IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Nejčastější dotazy

Co tvoří závlahový systém Hunter®?

Mohu závlahový systém Hunter® ovládat z mobilu či přes počítač?

Mohu připojit mikrozávlahu na sud s vodou?

Mohu si AZS Hunter® připojit na ½“ kohoutek na fasádě?

Jak probíhá závlaha?

Kdy a jak často mám zavlažovat?

Jak dlouho mám zavlažovat?

A co když prší nebo fouká velký vítr?

Co se stane, dojde-li k výpadku proudu?

Mohu si systém na jaře sám spustit?

Je třeba závlahový systém zazimovat?

Kolik stojí AZS Hunter®?

Proč je závlahový sytém Hunter® dnes nejrozšířenějším závlahových systémem na trhu?Co tvoří závlahový systém Hunter® ?

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače mnoha typů a provedení, plastové trubní podzemní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachtice, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Mohu závlahový systém Hunter® ovládat z mobilu či přes počítač?

Ano, velmi snadno. Díky softwaru Hunter® Hydrawise můžete lehce ovládat a kontrolovat svůj závlahový systém přes mobilní telefon či přes počítač téměř odkudkoliv. Potřebujete ovládací jednotku z rodiny Hydrawise, která bude mít k dispozici wifi připojení.

Mohu připojit mikrozávlahu na sud s vodou?

Bohužel není možné prvky mikrozávlahy - kapkovací potrubí, kapkovací jehly, mikrozavlažovače či mikropostřikovače připojit na sud s vodou jako na zdroj vody. Pro správnou fukci všech těchto prvků je potřeba zajistit minimální tlak vody 0,5 Baru = 5 m vodního sloupce. Pokud voda vytéká gravitačně ze sudu, takového tlaku nedosáhne. Pro závlahu samospádem je nutné zajistit dostatečné výškové převýšení mezi zdrojem vody a prvky mikrozávlahy v rozmezí 5 až 10 m.

Mohu si AZS Hunter® připojit na ½“ kohoutek na fasádě ?

Možné je téměř vše, rozhodně ale není tento způsob připojení vhodný. Kohoutek na fasádě je nedostatečným připojením pro automatický závlahový systém jak z hledisla průtoku vody, tak i z hlediska minimálního požadovaného tlaku vody. Nízká hodnota průtoku vody vede k nutnosti rozdělení celého systému do více sekcí/částí a to k potřebě více elektromagnetických ventilů, větší ovládací jednotky atd. A tím výrazně vzrůstá cena celého systému. Ideální připojení závlahového systému u zahrad rodinných domů by mělo být na potrubí dimenze 1“. Rozhodujícím faktorem pak je také hodnota hydrodynamického tlaku v místě připojení.

Jak probíhá závlaha ?

Celé zavlažování řídí ovládací jednotka dle předem nastaveného závlahového kalendáře nebo podle aktuálního počasí. Ovládací jednotka dává impuls k otevření nejprve hlavnímu elektromagnetickému ventilu a následně sekčním ventilům. Při otevření ventilů se celý systém naplní vodou a díky tlaku vody se postřikovače vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Po ukončení závlahy dojde k uzavření ventilů, poklesu tlaku v systému a zasunutí postřikovačů zpět pod povrch. Postřikovače se vysouvají po skupinách/sekcích. Do těchto sekcí je závlaha rozdělena proto, aby mohla probíhat samostatně s možností odlišného režimu. Toto rozdělení je často nutné, ale i výhodné. Nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači. Nutné i při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů. Výhodou rozdělení je například úspora za čerpadlo, které není tím pádem nutné tak silné, ale i možnost zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby.

Kdy a jak často mám zavlažovat ?

Průměrná týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pro vzrostlý trávník je ideální doporučenou týdenní závlahovou dávku rozdělit do 2-3 cyklů (např. pondělí / středa / pátek). Na jeden cyklus je tak potřeba kolem 10 - 15 litrů na metr čtvereční. Ne méně, ne více. U nově založených trávníků je potřeba zavlažovat častěji v menších dávkách. Nejefektivnější je zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne!

Jak dlouho mám zavlažovat ?

Doba zavlažování závisí od typů postřikovačů/druhů závlahy na příslušné sekci. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Doporučení o potřebné době závlahy vám poskytne instalační/realizační firma, která zná srážkové výšky jednotlivých postřikovačů při určitém sponu. Nebo si tabulku s těmito údaje můžete stáhnout na našem webu/eshopu pro každou trysku zvlášť. Obvyklá délka závlahového cyklu je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min/sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min/sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min/sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

A co když prší nebo fouká velký vítr ?

Při dešti se může průběh zavlažování automaticky zablokovat, pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek. U čidla srážek je zavlažovací cyklus obnoven až po odparu srážek. Větrné čidlo zase zajistí přerušení závlahy při větrných poryvech určité rychlosti. Uživatel může také provést jednorázové manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí. Místo čidla srážek lze například u systémů s bateriovou ovládací jednotkou použít i čidlo zemní vlhkosti. Toto čidlo se často používá pro menší plochy a také u zavlažování v interiéru. Nevýhodou tohoto zařízení je skutečnost, že zaznamenává jen místní poměry v bezprostředním okolí čidla.

Co se stane, dojde-li k výpadku proudu ?

Celkem nic, pokud máte v jednotce záložní zdroj. Systém bude pouze po dobu výpadku proudu dočasně blokován a po obnovení dodávky proudu bude zase fungovat jako dříve.

Mohu si systém na jaře sám spustit ?

Ano, není to nic složitého. Je třeba zkontrolovat čerpací stanici, filtr, všechny uzavírací armatury a ventily. A poté vpustit vodu do systému. Zapnout a zkontrolovat ovládací jednotku, vložit do ní záložní zdroj 9V a postupně lze začít spouštět všechny sekce. Také je žádoucí provést kontrolu všech trysek a ověřit si parametry dostřiku. Tento servis nabízí také všechny slušné instalační firmy.

Je třeba závlahový systém zazimovat ?

Zazimování je vhodné provádět u všech závlahových systémů bez rozdílu (hobby i profi). Žádné samovypouštěcí ventily nebo spádování potrubí nezajistí dokonalou ochranu systému před zamrznutím. I velmi malé množství vody může napáchat velkou škodu a i když třeba nedojde hned ke zjevnému poškození, životnost systému (jakéhokoliv) se může zkrátit.
Zazimování většiny systémů je velice jednoduché a provádí se stlačeným vzduchem. Můžete si ho provádět sami nebo vám ho zajistí každá instalační firma. Více viz zazimování.

Kolik stojí AZS Hunter®?

Cena systému je určena mnoha faktory. Nejvíce záleží na velikosti a tvaru zavlažované plochy; čím je plocha členitější, tím více je třeba postřikovačů. Záleží také na zdroji vody. Samozřejmě bude stát více systém, který jedním čerpadlem čerpá vodu z vrtu do jímky a druhým čerpadlem do samotného zavlažovacího systému než systém připojený na vodovodní řad. Cenu systému vztaženou např. na 1 m2 zavlažované plochy tedy nelze přesně určit. Partnerské instalační firmy společnosti IRIMON vám však bezplatně vypracují cenovou nabídku. Velmi orientačně ale počítejte s investicí, která se u běžných zahrad rodinných domů s rozlohou do 500 m2 pohybuje v rozpětí od cca 50 do 100 tis Kč za materiál (u menších zahrad to může být i méně v závislosti na zdroji vody). Automatický závlahový systém Hunter® vám však výrazně sníží spotřebu vody na závlahu a ušetří velké množství času.

Proč je závlahový sytém Hunter® dnes nejrozšířenějším závlahovým systémem na trhu ?

Společnost Hunter Industries je ve světě jedním z nejuznávanějších výrobců závlahových systémů a přitom současně i jednou z nerychleji rostoucích společností s více než 30ti letou tradicí a to především díky své proslulé kvalitě, inovativním řešením a vodu šetřícím technologiím. Další předností je široký záběr uživatelů, které systém Hunter® oslovuje. Nabízí komponenty pro zahrady rodinných domů, parky, veřejná prostranství, průmyslové areály, zelené střechy, sportovní areály, fotbalová hřiště, ale také i pro velmi náročné systémy jako jsou například golfová hřiště.