IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Zazimování závlahového systému golfového hřiště Tisk

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Toto pravidlo se pro golfová hřiště nemění. Délka a kapacita trubních rozvodů je na golfovém hřišti tak velká, že vypouštěný objem vody není možné vypustit jedním ventilem tak, jako u menších systémů. Vzhledem k výškové členitosti hřiště je součástí trubního vedení několik vypouštěcích míst, která jsou vyústěna buď přímo do recipientu nebo do vsakovací šachtice. Po vypuštění vody z hlavního řadu a jeho případném proplachu (opětovném napuštění a vypuštění) se připojí silný kompresor a hlavní řad se naplní stlačeným vzduchem. Poté se profukují jednotlivé sekce a postřikovače včetně rychlospojných ventilů.

Tím se velmi efektivně odstraní voda ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Pro golfová hřiště stejně jako pro parky a větší veřejné plochy je potřeba na zazimování kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 120 až 250 m3/hod a maximálním pracovním tlakem do 8 - 12 barů. Potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší, a to 4 – 6 barů.

Nejběžněji používanými jsou olejové jednopístové nebo dvoupístové kompresory, které disponují dostatečně vysokým výkonem (dvoupístové provedení, větší vzdušník) a není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce. Pro zvýšení kapacity vzduchu se tlakuje právě hlavní rozvod. Dejte však pozor na způsob následného vyfukování vzduchu do sekcí, aby nevznikaly tlakové rázy.

Kompresor se připojuje nejlépe přes vodovodní zásuvku. Hlavní rozvod se tlakuje maximálně na hodnotu tlaku pro samotné profouknutí (4 – 6 Barů).

Při zazimování se kontrolují také uzávěry vody, filtry a jejich vložky, čerpací stanice a ostatní armatury. Voda v čerpací stanici a tlakové nádobě by nikdy neměla zmrznout.

/clanky/golf/Golf_16