IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jak zavlažovat Tisk

Na golfovém hřišti zavlažujeme denně především v nočních hodinách v době od 18:00/20:00 hod do 6:00/7:00 hod. To znamená, že závlaha se musí vejít do časového intervalu 8 až 10 hodin (vyjímečně 12 hod v nejvyšší sezoně). Je proto vždy nezbytné navrhnout celý systém (velikosti sekcí, vodní zdroj) kapacitně tak, aby se plocha stačila během tohoto času zalít. Nezbytností je tedy vytvoření bilance vody, která posuzuje kapacitu a kvalitu vodního zdroje a udává maximální denní a hodinovou potřebu vody pro závlahu celého hřiště. Potřebné množství vody pro AZS golfového hřiště vychází z potřeb jednotlivých zavlažovaných ploch – viz. výše.

9 – ti jamkové hřiště (denní odhad minimální potřeby vody):

  • Jamkoviště:                  9 x 400 m2 x 5 až 7 mm = 18 - 25 m3/den
  • Odpaliště:                     9 x 300 m2 x 3 až 5 mm = 8 - 14 m3/den
  • Dráhy:                         9 x 7000 m2 x 2 až 3 mm = 126 - 189 m3/den

Celkem:            152 - 228 m3/den – tj. min 15 - 30 m3/hod

Tyto hodnoty jsou pouze orientační, často může být skutečná denní spotřeba výrazně vyšší.