IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Fotbalová hřiště

Automatické závlahové systémy Hunter® na fotbalových hřištích

Fotbalové trávníky jsou jedny z nejzatěžovanějších a bez automatického závlahového systému se neobejdou.
Profesionální hřiště jsou zavlažována pomocí výsuvných rotačních postřikovačů.
Špičkou mezi postřikovači jsou velmi odolné rotační postřikovače
Hunter® řady I s nerezovým výsuvníkem, protože:

  • nerezový výsuvník zajišťuje odolnost proti mechanickému poškození
  • výsečová pameť postřikovače vrací vždy výseč zpět do nastavené polohy a to i po případné násilné změně nastavení výseče
  • nestrhnutelný protivandalní mechanismus umožňuje násilné přetočení postřikovače bez jeho poškození

Nejobvyklejším řešením je použití 16 postřikovačů umístěných po okraji hřiště a 8 postřikovačů do hrací plochy. Toto řešení zajišťuje nejlepší rovnoměrnost závlahy pro trávník s možností vysoké variability při zavlažování dílčích částí hřiště (např. zvlášť brankoviště, zvlášť rohy) v případě potřeby.
Oblíbenými postřikovači pro fotbal jsou rotační postřikovače Hunter® I-25 Ultra a Hunter® I-40 Ultra, které se používají buď samostatně nebo v kombinaci.

Postřikovače Hunter® I-40 Ultra jsou vybaveny hlavní tryskou a dvěmi vedlejšími rozprašovacími tryskami s menším dostřikem, čímž je zaručena rovnoměrnost závlahy po celém poloměru dostřiku - od postřikovače až po nejvzdálenější kapku.
Dostřik postřikovačů se pohybuje od 13 m do 23 m, v závislosti na volbě trysek, při pracovním tlaku 5,5 baru.

Rotační postřikovače Hunter® I-25 Ultra mají dvě trysky, hlavní trysku a vedlejší rozprašovací trysku. Dostřik postřikovačů se pohybuje od 12 m do 21 m, v závislosti na volbě trysek, při pracovním tlaku 5,5 baru.

Postřikovače jsou rozdělovány do sekcí, nejčastěji po dvou nebo po čtyřech. Tzn., že jsou v provozu vždy dva nebo čtyři současně podle kapacity vodního zdroje.
Uspořádání postřikovačů do sekcí umožňuje použít trysky stejných parametrů pro všechny postřikovače na ploše, bez rozdílů nastavených výsečí. Do jedné sekce se vždy zapojují postřikovače se stejným tvarem výseče.

Další možnou variantou řešení je použití rotačních postřikovačů Hunter® I-90.Tyto postřikovače mají poloměr dostřiku od 20 m do 28 m a optimální pracovní tlak 6,0 - 7,0 barů. Díky většímu poloměru dostřiku stačí umístit v hrací ploše pouze tři postřikovače.
Rozmístění postřikovačů je poté 10 po obvodu hřiště a 3 v hrací ploše.
Toto řešení se vyznačuje nižší rovnoměrností zálivky, způsobené nedostatečným překrýváním dostřiků jednotlivých postřikovačů, a potřebou vyššího provozního tlaku vody. Tím vznikají vyšší nároky na volbu čerpadla / čerpací stanice.

Trubní vedení a připojení postřikovačů

Trubní vedení závlahového systému na fotbalových hřištích je složené z:

  • hlavního rozvodu
  • jednotlivých sekčních rozvodů
  • kloubových přípojek

Pro trubní rozvody bývá nejčastěji použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 63 mm v tlakové řadě PN 10 - 12,5. Které je spojováno mechanickými spojkami tlakové řady PN 16.
Dále se používá polyethylenové potrubí o dimenzi 75 - 90 mm v tlakové řadě PN 10 - 12,5. Potrubí těchto dimenzí je spojováno pomocí vysokopevnostních elektrotvarovek PN 16.

 

 

 

 

 

Důležitou součástí trubního vedení je pružná kloubová přípojka Hunter® Swing Joint:


  • umožňuje snadnou změnu výškového nastavení postřikovače
  • pevný, vysoce odolný materiál určený pro zátěžové trávníky
  • tři klouby pro jednoduchý výškový posun při změně výšky terénu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativním nízkonákladovým řešením závlahy fotbalových hřišť, především pro menší fotbalové kluby, je závlaha pomocí vozíku REMO.

Vozík REMO je ideálním řešením závlahy fotbalových hřišť pro kluby, které si nemohou pořídit automatický závlahový systém systém s postřikovači, ať už z finančních nebo provozních důvodů.
Tento systém však není plně automatický a potřebuje obsluhu.
Pohyb vozíku umožňuje vodou poháněný turbínový motor. Vozík popojíždí po vodícím laně na druhý konec zavlažované plochy, kde se po dojetí dojezdového kolíku sám zastaví.
Přívod vody je zajištěn tlakovou hadicí, nejčastěji o dimenzi 1“ nebo 5/4“. Vozík je standardně dodáván s úderovým postřikovačem IBIS F 1", variantně může být použit i úderový postřikovač SILVER 3/4" M. Poloměr dostřiku se odvíjí od výběru trysky v rozmezí 16 m - 23 m.