IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jak zavlažovat fotbalový trávník

Trávníky sportovních ploch se vyznačují vysokou kvalitou a vyšší spotřebou vody. Cílem závlahy je udržet dostatečnou vlhkost půdy v zóně kořenového systému trav. Příliš častá závlaha malými dávkami není vhodná, voda nepronikne do půdy a zůstane z velké části na listech a povrchu půdy a vypaří se. Navíc malými závlahovými dávkami je podporováno vzcházení semen plevelů.  Při vzcházení trav nově založeného nebo dosetého porostu se zavlažuje častěji menšími dávkami než starší porosty.

Závlahová dávka je rozdělena do 3 cyklů týdně. Závlaha probíhá v nočních hodinách, hřiště lze pak využívat celý den bez omezení. Provádí se také krátké pokropení před hrou a po ní za účelem regenerace trávníku a snížení tvrdosti hrací plochy. Potřeba vody je u sportovních trávníků vyšší než u ostatních. Doporučená dávka pro velmi kvalitní trávníky je v našich podmínkách 28 mm/týdně.

Závlahový režim je také závislý na kapacitě vodního zdroje. Tam kde je zdrojem vody např. studna a retenční nádrž, bývá obvyklejší provádění závlahy častěji s menší dávkou, aby bylo možné zajistit kontinuální dopouštění nádrže, jejíž kapacita je často omezena nejvýše na několik m3.

U sportovních ploch, které nejsou trávníkové, není žádný požadavek na množství vody, které na plochu dodáme. Cílem je pouze snížit prašnost povrchu a vytvořit tak lepší podmínky pro jeho využití. Závlaha bývá spouštěna v případě potřeby.