IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Ovládání AZS na fotbalovém hřišti

Jaký typ ovládací jednotky vybrat pro závlahu vašeho fotbalového hřiště?


Pokud je počet sekcí menší než 15, je závlahový systém na fotbalových hřištích nejčastěji ovládán rozšiřitelnou ovládací jednotkou Hunter PRO-C pro 3 - 15 sekcí. U systému s větším počtem sekcí se používá jednotka jednotka Hunter I-CORE. K jednotce je vždy připojeno čidlo atmosférických srážek – Hunter MINI CLIK, Hunter RAIN CLIK nebo Hunter SOLAR SYNC, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky opět po odparu těchto srážek.

K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidlem se používají kabely se zemní izolací CYKY, které jsou vedeny ve výkopu společně s potrubím. Kabely není nutné vést odděleně, jelikož ovládací systém pracuje s bezpečným napětím 24 V AC. Na fotbalových hřištích se nejvíce používají kabely o průřezu vodičů 1,5 mm2, průřez se volí podle délky jednotlivých kabelů.

Na fotbalových hřištích se používají elektromagnetické ventily Hunter PGV o velikosti 6/4“ a 2“, podle průtoku a tlakové náročnosti systému. Ventilové šachty jsou umístěny pod povrchem terénu mimo hrací plochu tak, že viditelné je pouze jejich víko. Šachty jsou umístěny mimo hrací plochu. Na fotbalových hřištích se nepočítá s hlavním elektromagnetickým ventilem, celý systém je trvale pod tlakem.