IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Požadavky na vodní zdroj

Zdrojem závlahové vody pro trávníky sportovních ploch je obvykle studna v kombinaci s jímkou s dostatečným akumulačním prostorem nebo povrchový zdroj, retenční nádrž, vodoteč. Závlahový systém bývá připojen na čerpací stanici s jedním nebo více čerpadly, které zajišťují dostatečné parametry tlaku a množství vody. Čerpadlo je vždy navrženo po provedení přesného hydraulického výpočtu. Vodovodní řad může být zdrojem vody pro závlahový systém sportovní plochy pouze u malých systémů, např. u tenisu. Orientační hodnota hydrodynamického tlaku pro závlahu sportovních ploch v místě čerpací stanice je 7 až 8 baru.

Množství vody nám udává počet postřikovačů, které můžete připojit na jednu sekci. Při zapojení čtyř postřikovačů na sekci je dvojnásobný nárok na průtok než u zapojení dvou postřikovačů na sekci, při stejné hodnotě tlaku. Výhodou proti variantě dva postřikovače na sekci je přibližně poloviční doba závlahy.
U závlahy je velmi důležitá kvalita vody. Filtrace je nezbytnou součástí závlahového systému a často bývá řešena s automatickým proplachem filtrů, který snižuje interval ručního čištění. Často používanými filtry jsou filtry s automatickým proplachem F74CS či F76S, které lze doplnit o automatickou jednotku zpětného proplachu Z11S popř. Z74C a diferenční tlakový spínač DDS76.

Automatický proplach může alternativně zajišťovat elektromagnetický ventil Hunter ICV Filter Sentry v součinnosti s ovládací jednotkou Hunter. Přímo pod mosazný filtr nainstalujte elektromagnetický ventil a ten připojte k ovládací jednotce jako samostatnou sekci. Na ovládací jednotce si pak můžete nastavit libovolné časy a délky proplachu (odkalení) filtru. Výhodné je například propláchnutí filtru těsně před začátkem závlahového cyklu. Nezapomeňte ale, že budete potřebovat na ovládací jednotce jednu sekci navíc! Důležité je také, aby kulový ventil, který je součástí obou výše zmíněných filtrů, byl stále v otevřené poloze.

U ploch, kde pouze kropíme povrch proti prašnosti, musí být zajištěn dostatečný tlak pro správnou funkci celého systému, ale nejsme limitování celkovým potřebným množstvím vody. Aktuální potřeba vody se odvíjí od průtoku na jednotlivých sekcích. Při zkrápění je tedy třeba menšího množství vody než u závlahy trávníků a je odebírána v nepravidelných intervalech.