IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Tenisové kurty

Tenis

Na tenisových kurtech se setkáváme s několika druhy povrchů, nejčastěji však s antukou. Antukový povrch vyžaduje neustálou údržbu, kam patří i pravidelné zvlhčování. Zvlhčování se provádí buď ručně hadicí nebo pomocí výsuvných postřikovačů.

U antukového povrchu je důležité, aby byl postřik aplikován v co nejkratší době, proto se s oblibou používají rotační postřikovače s označením HS – HIGH SPEED, které mají vysokou rychlost rotace. Toto označení mají postřikovače Hunter I-25 Ultra HS a Hunter I-40 Ultra HS. Dalším požadavkem na postřikovače je jejich vysoká odolnost proti agresivnímu antukovému prachu. Postřikovač musí být nainstalován tak, aby se minimalizovalo padání částic antuky mezi tělo a výsuvník postřikovače a nedocházelo tak k jeho poškození.

Pro trubní rozvody bývá nejčastěji použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 63 mm v tlakové řadě PN 7,5, které je spojováno mechanickými spojkami PN 16. U tlakově náročnějších systémů může být použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 - 90 mm v tlakové řadě PN 10 (resp.12,5). Toto potrubí s Φ 63 mm je spojováno pomocí vysokopevnostních elektrotvarovek PN 16.

Nejpoužívanějšími elektromagnetické ventily na tenisových kurtech jsou ventily Hunter PGV 6/4“. Velikost se může měnit podle průtoku a tlakové náročnosti systému. Ventilové šachty jsou umisťovány mimo hrací plochu.

Ovládání závlahy u tenisových kurtů bývá manuální a závlaha se spouští pouze v případě potřeby, např. před začátkem nové hry.

Další možností zvlhčování tenisových kurtů je využití rychlospojných ventilů – vodních zásuvek pro ruční kropení antuky hadicí. Rychlospojné ventily jsou určeny pro systémy s maximálním provozním tlakem 6 baru a umisťují se do plastové šachtice. Celý systém je trvale pod tlakem, proto je pro připojení vhodné použít polyethylenové potrubí v tlakové řadě PN 10 (resp. 12,5) spojovaného mechanickými tvarovkami.