IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Zazimování závlahového systému parků

Životnost každého kvalitního závlahového systému závisí  vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Výrazná většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je pečlivě vyspádován. Spádování potrubí se neprovádí ani při realizaci větších závlahových systémů. Voda tak může vytéci gravitačně pouze v případě, že je systém instalován na ploše s převýšením. Přesto nelze vypustit vodu ze všech postřikovačů, z elektromagnetických ventilů a z hlavní sestavy.

Nutné je tedy profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z kompresoru. Tímto způsobem velmi efektivně odstraníte vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Pro parky a větší veřejné plochy je potřeba na zazimování kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 120 až 250 m3/hod a maximálním pracovním tlakem do 8 - 12 barů. Avšak potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší, a to 3,0 – 3,5 bar.

Nejběžněji používanými jsou olejové jednopístové nebo dvoupístové kompresory, které disponují dostatečně vysokým výkonem (dvoupístové provedení, větší vzdušník) a není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce. Pro zvýšení kapacity vzduchu můžete natlakovat i hlavní rozvod. Dejte však pozor na způsob následného vyfukování vzduchu do sekcí, aby nevznikaly tlakové rázy.

Kompresor se připojuje nejlépe přes vodovodní zásuvku. Hlavní rozvod se tlakuje maximálně na hodnotu tlaku pro samotné profouknutí (3,0 – 3,5 Bar).

Při zazimování se kontrolují hlavní uzávěr vody, filtry a jejich vložky, čerpací stanice a ostatní armatury. Voda v čerpadle a tlakové nádobě by nikdy neměla zmrznout.

Máte-li méně kvalitní zdroj vody, po vypuštění systému propláchněte několikrát hlavní rozvod vodou, aby došlo k pročištění potrubí. Poté teprve systém profukujte.

Celý popis postupu zazimování najdete zde.