IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jak zavlažovat Tisk

Automatická závlaha postřikem probíhá na veřejných plochách a v parcích vždy pouze v nočních hodinách, neboť ve dne jsou tyto plochy využívány veřejností k nejrůznějším aktivitám. Je proto vždy nezbytné navrhnout celý systém (velikosti sekcí, vodní zdroj) kapacitně tak, aby se plocha stačila během cca 8 hodin zalít. I z tohoto důvodu máme větší nároky na vodní zdroj než u zahrad RD.

Co se týče spotřeby vody a režimu závlahy, tak tam rozdíl mezi trávníky zahrad a parků prakticky není. Samostatnou kapitolou jsou trávníky na sportovních plochách, ty mají nároky na vodu podstatně vyšší. Více o potřebě vody pro AZS naleznete zde.