IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Specifika závlahy veřejných ploch Tisk

Čím se liží závlahový systém na veřejné ploše a na zahradě rodinného domu?

  1. Dimenzí elektromagnetických ventilů:
    Nedílnou součástí AZS v parcích jsou samozřejmě elektromagnetické ventily. Používají se velmi podobné typy jako na zahradách rodinných domů a to ventily Hunter PGV, či Hunter ICV. Vzhledem k větším průtokům vody v systému se často používají elektromagnetické ventily větších dimenzí 6/4“ či 2“. Elektromagnetické ventily se vždy ukládají do zátěžových ventilových šachtic, které jsou pokud možno schované ve výsadbách, aby nebyly příliš vidět a nestávali se podnětem pro vandaly či zloděje.

  2. Dimenzí a tlakovou odolností potrubí:
    Změna oproti zahradám je ve výběru rozvodného potrubí a jeho spojování. Celý AZS v parku obvykle pracuje při vyšších průtocích - nad 1,5 l/s a tlacích vody - ± 6 – 8 barů. Dimenze potrubí bývá obvykle Ø 50, 63mm pro hlavní řady a Ø 32, 40mm pro sekční potrubí. Tlaková odolnost použitého PE potrubí je obvykle PN 10 na hlavních řadech a PN 7,5 na sekčním potrubí. Samozřejmě vše záleží na místních podmínkách a návrhu systému. Potrubí i s kabely je ukládáno v hloubce 300 – 400 mm pod povrchem, doporučujeme použití ochranných folií a chrániček. V případě větších dimenzí potrubí bývají pro spojování potrubí používány na místo mechanických spojek elektrotvarovky – potrubí se svařuje.

AZS bývá také obvykle doplněn o tlakový okruh vodovodních zásuvek v mosazném provedení. Mosazné rychlospojné ventily 1“ se umisťují do malých plastových šachtic VB LARGE a umožňují podle potřeby ruční závlahu zelených ploch v parku.

V neposlední řadě je samozřejmě také důležitá kvalita vody. Podle kvality vodního zdroje a celkového objemu závlahové vody se vybírá typ a množství filtrů. Většinou se vybírají filtry s automatickým proplachem F74CS nebo F76S, které snižují četnost čištění filtrů. Nezřídka se používají dva a více filtrů vedle sebe – tzv. filtrační stanice, dochází tak ke zvětšení filtrační plochy. Nezbytné je připojení filtrů na kanalizaci, aby špinavá voda z proplachu filtrů mohla přímo odcházet do kanalizační sítě. Někdy je také potřeba doplnění systému ještě o předfiltraci zdroje vody (vodoteče, vrtané studny). Může se jednat například o břehovou předfiltraci, sedimentaci či separátory písku Hydrocyklony.