IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Parky Tisk

Jarní spouštění AZS

Tak jako je pro závlahový systém důležitá příprava na zimu, tak i jeho každé první jarní spouštění hraje významnou roli v jeho funkčnosti a životnosti. Věnujte proto prvnímu jarnímu spuštění systému náležitou pozornost. Předejdete tím nepříjemnostem, které můžou nastat, jestliže tento problém podceníte a na jaře bez jakýchkoli příprav spustíte AZS.

Přestože je systém profouknutý, na vnitřní stěně trubek zůstává jemný šlem. Tato vrstvička biologických usazenin přes zimu vyschne, popraská a v trubním systému zůstanou drobné usazeniny. Čím větší je délka a dimenze trubek, tím více zůstává usazenin v trubním systému. Mechanické částečky mohou při jarním spuštění způsobit zanesení trysek, elektromagnetických ventilů a tím způsobit nesprávnou funkci závlahového systému.

Doporučujeme před jarním spuštěním provést proplach potrubí a postřikovačů. Proplach proveďte stejným způsobem jako před prvním spuštěním systému. Prodloužíte tím životnost a bezproblémový provoz závlahového systému.

Důležité je také věnovat na jaře pozornost čerpací stanici. Před začátkem závlahové sezóny musíme zkontrolovat tlak vzduchu v tlakové nádobě a překontrolovat správnou funkci tlakového spínače. Tímto předejdete problémům při spuštění čerpací stanice. U čerpací stanice nesmíme zapomínat, že dlouhodobá odstávka čerpadla může způsobovat vytváření vápenných usazenin na pohyblivých částech čerpadla. Ty mohou způsobit zatuhnutí a na jaře nefunkčnost čerpadla. Výrobci čerpadel doporučují protočení čerpadla již v průběhu zimních měsíců.