IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jak a kdy zavlažovat Tisk

Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím. U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování malou dávkou vody, třeba i několikrát denně v intervalech 4 - 6 hodin. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V případě jednorázové závlahy velkým množstvím vody může dojít až k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy pod povrchem. Pravidlo méně intenzivní, ale časté závlahy tedy platí u krátce založených trávníků, ale i u svažitých pozemků.

Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již zesílil (nejdříve po 5 ti týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 – 3 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2x - 3x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst kam zasahují kořeny trav.

Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku 25 – 40 l/m2 rozdělíme do 2 - 3 cyklů/týden (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 - 15 l/m2.

Z hlediska účinnosti závlahy je vhodné provádět závlahu v časných ranních hodinách. V této době je také nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlinami – nehrozí teplotní šok. Při vysoké teplotě a intenzitě slunečního záření může být množství odpařené vody až na úrovni 50% závlahové dávky. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte tedy během dne.

Při častém dávkování velmi malého množství vody by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, kořeny by byly příliš mělko a trávník by se stal náchylným na vysychání. Také by se v něm více dařilo různým plevelům, jejich semena by lépe vzcházela a časem by se v trávníku více rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Bylo by zde i větší riziko napadení plísněmi, houbami a mechem.