IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Závlaha výsadeb, záhonů, živých plotů Tisk

Způsobů, jak zavlažovat výsadby rostlin na záhonech či v jiných částech zahrady, živé ploty, stromy či keře je obrovské množství. Více podrobností najdete na našem webu v sekci mikrozávlaha a agro.

Nejběžnějším způsobem je závlaha pomocí kapkovacího potrubí, které přivádí vodu přímo k jednotlivým rostlinám a pozvolným vykapáváním dodává rostlině, stromu či keři potřebné množství vody.
Běžně je součástí automatických závlahových systémů na zahradách rodinných domů, kde doplňuje systém výsuvných postřikovačů.
Kapkovací potrubí se používá nejčastěji o Ø 16 nebo 20 mm. Jedná se o potrubí černé nebo hnědé barvy, které je po určitých vzdálenostech (spon) vybaveno integrovanými kapkovači se šesti výtokovými otvory, ze kterých vykapává/vytéká voda o průtoku 2,0 – 4,0 l/hod. Vzdálenost kapkovačů – spon – se nejčastěji používá 30 cm, ale je možné běžně zakoupit kapkovací potrubí se sponem 20, 30, 40, 50 a 60 cm.
Je možné si vybrat nadzemní kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku Super GS, Tandem GDF, s kompenzací tlaku PC Gold Drip nebo podzemní kapkovací potrubí s kompenzací tlaku Multibar RootguardHunter® HDL-COP.

Nadzemní kapkovací potrubí se ukládá na povrch, nejčastěji pod mulčovací kůru a přichycuje se k zemi ve vzdálenosti 1 až 2 m zemními bodci. Doporučená délka jednoho ramene kapkovacího potrubí je 40 – 60 m pro Tandem GDF (dle použitého sponu a průměru potrubí) a až 140 m pro PC Gold Drip. Od sekčního elektromagnetického ventilu obvykle vede sekční potrubí k výsadbám a tam je potrubí vyvedeno na povrch a přes hlavici s více vývody je na něj napojeno kapkovací potrubí.
Výhodou kapkovacího potrubí PC Gold Drip s kompenzací tlaku je, že si při pracovním tlaku 1 až 3 bary zachovává stejné výtokové množství vody z kapkovačů a to 2,1 l/hod. Zaručuje tak, že po celé délce větve kapkovacího potrubí bude vytékat stejné množství vody bez výrazných rozdílů.
Kapkovací potrubí se spojuje nejčastěji nástrčnými tvarovkami, které se doplňují svěrnými objímkami. Pro podzemní kapkovací potrubí nebo pro kapkovací potrubí s vyšším provozním tlakem se používají DF tvarovky s převlečnou matkou.

Další způsob závlahy je pomocí podzemního kapkovacího potrubí. Tento způsob závlahy je velmi efektivní, voda se dostává přímo do kořenové zóny travního drnu a nedochází k výparu vody při závlaze. Podzemní kapkovací potrubí je také vhodné na závlahu úzkých pruhů trávníku, kde nelze instalovat postřikovače. Výhodou je maximální rovnoměrnost zálivky při nízké spotřebě vody. Další výhodou je, že závlaha může probíhat kdykoliv bez omezení provozu na zavlažované ploše.

Podzemní kapkovací potrubí se ukládá do země cca 12 – 15 cm pod úroveň terénu. Při jeho instalaci je nutné dodržet přesný postup instalace dle přiloženého návodu tak, aby docházelo ke vzlínání vody ke kořenům trávy a naopak nedocházelo k zanášení kapkovačů okolní zeminou. Kapkovače tohoto potrubí jsou napuštěny velmi malým množstvím biologicky odbouratelného herbicidu, který odpuzuje kořeny rostlin a tím zamezuje zarůstání kapkovačů a zaručuje funkčnost a životnost tohoto potrubí až několik desítek let. Doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí by se měl pohybovat v rozmezí 1,52,5 baru.