IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jarní spuštění AZS

Tak jako je pro závlahový systém důležitá příprava na zimu, tak i jeho každé první jarní spouštění hraje významnou roli ve funkčnosti a životnosti. Věnujte proto prvnímu jarnímu spuštění systému náležitou pozornost. Předejdete tím nepříjemnostem, které můžou nastat, jestliže tento problém podceníte a na jaře bez jakýchkoli příprav závlahu spustíte.

Co potřebujeme zkontrolovat před začátkem závlahové sezóny?

 • Ovládací jednotka - zkontrolujte vizuálně stav, pokud byla na zimní období odpojena od elektrické sítě, tak ji připojte a spusťte rychlý test elektrických obvodů. Při tomto testu nedojde ke spuštění závlahy, pouze je zkontrolován stav vedení a cívek elektromagnetických ventilů a také stav ovládací jednotky. Vyměňte záložní baterie. Nedílnou součástí je také kontrola naprogramování jednotky. Zkontrolujte, zda je na jednotce správně nastavený závlahový kalendář dle Vašich požadavků. V případě, že došlo k jeho změně například vlivem podpětí na záložní baterii, obnovte jej z trvalé paměti jednotky. Drtivá většina jednotek je vybavena touto funkcí, kdy je kalendář zazálohován a nedojde ke smazání ani při restartu jednotky. Vždy je však vhodné mít Vaše konkrétní nastavení mít sepsané i ručně na štítku u ovládací jednotky. Nalézt vhodné nastavení jednotky může trvat i celou sezónu, během které zjistíte, kdy je vhodné zalévat a také kolik minut stačí pro Váš konkrétní trávník, proto v případě poškození jednotky může dojít ke ztrátě velmi cenných dat. Pokud máte k jednotce připojené senzory, proveďte kontrolu dle manuálu i zde.
 • Senzory – v případě, že jste na podzim demontovali nějakou část senzoru, tak jej zkompletujte zpět. Zkontrolujte nasákavé kotoučky, zda nejsou poškozené nebo nějaké nechybí. Zkontrolujte manuálně jejich funkci fyzickým sepnutím mikrospínače pomocí výčnělku na horní straně senzoru.
 • Čerpadlo - u čerpací stanice nesmíme zapomínat, že dlouhodobá odstávka čerpadla způsobuje vytváření vápenných usazenin na pohyblivých částech čerpadla. Ty mohou způsobit na jaře nefunkčnost čerpadla. Výrobci čerpadel doporučují protočení čerpadla již v průběhu zimních měsíců. Aby Vám voda při protočení nevnikla do systému, je třeba jej mít zabezpečený kulovými ventily umístěnými na správných místech a zároveň byste měli mít možnost čerpanou vodu někam odvádět. Pokud Vám toto systém neumožňuje, zamyslete se, zda není dobré toto opatření tuto sezónu provést. Máte-li jako hlavní zdroj vody jímku s čerpadlem, musí probíhat prvotní kontrola zde. Zkontrolujte čistotu vody v jímce, je-li voda znečištěná, vodu odčerpejte kalovým čerpadlem a vyčistěte. Voda, které v jímce stála několik měsíců vypadá jinak než ta, která se během sezóny neustále čerpá.
 • Tlak vzduchu v tlakové nádobě – tlak v nádobě je dán zapínacím tlakem čerpadla / tlakového spínače. Ideální tlak v nádobě by se měl rovnat zapínacímu tlaku poníženému o 0,2 bar. V případě čerpadel s frekvenčním měničem je to 70 % nastaveného zapínacího tlaku. Tlak v nádobě je dobré kontrolovat vícekrát za sezónu. Správně natlakovaná nádoba dokáže výrazně prodloužit životnost systému.
 • Tlakový nebo průtokový spínač - zkontrolujte jeho správnou funkci a nastavení.
 • Potrubí - přestože je systém profouknutý, na vnitřní stěně trubek zůstává jemný šlem. Tato vrstvička biologických usazenin přes zimu vyschne, popraská a v trubním systému zůstanou drobné usazeniny. Mechanické částečky mohou při jarním spuštění způsobit nesprávnou funkci komponentů závlahového systému. Tyto nečistoty mohou způsobit problémy hlavně na membránách elmag. ventilů a také v postřikovačích. Doporučujeme tedy před jarním spuštěním provést proplach potrubí a postřikovačů. Prodloužíte tím životnost a bezproblémový provoz závlahového systému. Proplach potrubí se provádí buď přes slepou odbočku ve ventilové šachtici nebo přes zásuvkový okruh (rychlospojné ventily).
 • Filtry – Pokud jste při zazimování vytahovali vložku filtru, tak je nutné na jaře filtr zase zkompletovat. Při té příležitosti je dobré ověřit jeho průchodnost a funkčnost.
  Elektromagnetické ventily - během zimních mrazů může dojít k porušení membrán v elektromagnetických ventilech, zkontrolujte, zda všechny ventily otevírají a zavírají na 100% spolehlivě.
 • Postřikovače a trysky - během prvního jarního spuštění je nutná kontrola funkčnosti všech postřikovačů a jejich trysek, kontrola dostřiků a výsečí. Je nutná také kontrola výškového osazení postřikovačů. V případě, že jsou příliš utopené v zemi, je dobré je částečně odkopat a osadit tak, aby byly zas v jedné úrovni s okolím. V opačném případě by se do postřikovače dostávaly nečistoty, které by jej mohly poškodit.
 • Ořezání přesahujících částí trávníku – při spuštění je dobré dbát i na údržbu a úpravu zeleně. U postřikovačů je nutné zkontrolovat, zda tráva nezamezuje jejich vysouvání, u šachtic zas, zda je zle dobře otevírat a zavírat. V neposlední řadě je dobré se zaměřit na styk trávníku se zpevněnými plochami a přerůstající části odříznout.

Po kontrole, ověření a správném nastavení všech prvků v systému se můžete pustit do samotného spuštění. Zavodnění systému provádějte vždy postupně po částech a mezi jednotlivými kroky vždy dělejte pauzy v řádech několika sekund. Jako první dochází k zavodnění hlavní sestavy, dále potrubí k sekčním ventilům a v poslední řadě až jednotlivé sekce. Po natlakování systému mezi jednotlivými sekcemi sledujte manometr a chování čerpadla. Pokud dochází k poklesu tlaku a neustálému spouštění a vypínání čerpadla, dochází v některém místě k úniku vody a je potřeba jej identifikovat. Při zjišťování závad postupujte opět krokově od čerpadla, přes hlavní sestavu až po jednotlivé sekční ventily a následně postřikovače.

Zazimování doporučujeme přenechat profesionálům, kteří již mají potřebné vybavení a dlouholetou zkušenost se zazimováním závlahových systémů.

Na přání Vám doporučíme zkušené instalační firmy systémů Hunter z Vašeho regionu, které patří mezi několik vybraných partnerských certifikovaných instalačních firem Hunter PARTNER. Požadavek nám prosím zašlete pomocí kontaktního formuláře.

Přejeme Vám maximální spokojenost s Vaším závlahovým systémem nejen během letošní sezóny.