IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jarní spouštění AZS

Tak jako je pro závlahový systém důležitá příprava na zimu, tak i jeho každé první jarní spouštění hraje významnou roli ve funkčnosti a životnosti. Věnujte proto prvnímu jarnímu spuštění systému náležitou pozornost. Předejdete tím nepříjemnostem, které můžou nastat, jestliže tento problém podceníte a na jaře bez jakýchkoli příprav závlahu spustíte.

Co potřebujeme zkontrolovat před začátkem závlahové sezóny?

 • Ovládací jednotka - zkontrolujte vizuálně stav, pokud byla na zimní období odpojena od elektrické sítě, tak ji připojte a spusťte rychlý test elektrických obvodů. Při tomto testu nedojde ke spuštění závlahy, pouze je zkontrolován stav vedení a cívek elektromagnetických ventilů a také stav ovládací jednotky. Zkontrolujte také stav záložní baterie a v případě potřeby ji vyměňte. Nedílnou součástí je také kontrola naprogramování jednotky. Může se stát, že v případě nahodilé chyby dojde k vymazání všech programů. Drtivá většina jednotek je vybavena funkcí uložení celého programu do trvalé paměti, kterou neovlivní ani restart jednotky. Dojde-li pak ke smazání celého programu, stačí jej načíst z paměti. Vždy je však vhodné mít Vaše konkrétní nastavení mít sepsané i ručně na štítku u ovládací jednotky. Vhodné nastavení jednotky může trval i celou sezónu, během které zjistíte, kdy je vhodné zalévat a také kolik minut stačí pro Váš konkrétní trávník, proto v případě poškození jednotky může dojít ke ztrátě velmi cenných dat. Pokud máte k jednotce připojené senzory, proveďte kontrolu dle manuálu i zde.
 • Čerpadlo - u čerpací stanice nesmíme zapomínat, že dlouhodobá odstávka čerpadla způsobuje vytváření vápenných usazenin na pohyblivých částech čerpadla. Ty mohou způsobit na jaře nefunkčnost čerpadla. Máte-li jako hlavní zdroj vody jímku s čerpadlem, musí probíhat prvotní kontrola zde. Zkontrolujte čistotu vody v jímce, je-li voda znečištěná, vodu odčerpejte kalovým čerpadlem a vyčistěte. Voda, které v jímce stála několik měsíců vypadá jinak než ta, která se během sezóny neustále čerpá.
  Výrobci čerpadel doporučují protočení čerpadla již v průběhu zimních měsíců.
 • Tlak vzduchu v tlakové nádobě - touto kontrolou předejdete možným problémům při spuštění čerpací stanice.
 • Tlakový spínač - zkontrolujte jeho správnou funkci.
 • Filtry přestože je systém profouknutý, na vnitřní stěně trubek zůstává jemný šlem. Tato vrstvička biologických usazenin přes zimu vyschne, popraská a v trubním systému zůstanou drobné usazeniny. Mechanické částečky mohou při jarním spuštění způsobit nesprávnou funkci komponentů závlahového systému. Zkontrolujte také stav a čistotu všech filtrů.
  Doporučujeme před jarním spuštěním provést proplach potrubí a postřikovačů. Prodloužíte tím životnost a bezproblémový provoz závlahového systému. Proplach potrubí se provádí nejčastěji přes zásuvkový okruh - přes rychlospojné ventily.
 • Elektromagnetické ventily - během zimních mrazů může dojít k porušení membrán v elektromagnetických ventilech, zkontrolujte, zda všechny ventily otevírají a zavírají na 100% spolehlivě.
 • Postřikovače a trysky - během prvního jarního spuštění je nutná kontrola funkčnosti všech postřikovačů a jejich trysek, kontrola dostřiků a výsečí.

Po kontrole, ověření a správném nastavení všech prvků v systému se můžete pustit do samotného spuštění. Zavodnění systému provádějte vždy postupně po částech a mezi jednotlivými kroky vždy dělejte pauzy v řádech několika sekund. Jako první dochází k zavodnění hlavní sestavy, dále potrubí k sekčním ventilům a v poslední řadě až jednotlivé sekce. Po natlakování systému mezi jednotlivými sekcemi sledujte manometr a chování čerpadla. Pokud dochází k poklesu tlaku a neustálému spouštění a vypínání čerpadla, dochází v některém místě k úniku vody a je potřeba jej identifikovat. Při zjišťování závad postupujte opět krokově od čerpadla, přes hlavní sestavu až po jednotlivé sekční ventily a následně postřikovače.

Přejeme Vám maximální spokojenost s Vaším závlahovým systémem nejen během letošní sezóny.
Pokud bychom Vám mohli jakkoli poradit, napište nám svůj dotaz nebo zavolejte.

Váš Tým

Irimon tým