IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Požadavky na vodní zdroj Tisk

U zahrad rodinných domů bývá pro automatický závlahový systém jako zdroj vody nejčastěji používána voda z vodovodu, ze studny, dešťová voda z jímky v kombinaci s jiným zdrojem, ve vyjímečných případech z řeky či potoka. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení přívodního potrubí vodou z různých zdrojů a různé kvality. Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného. Nesmí dojít ke kontaminaci například vody z vodovního řadu s vodou ze studny. Vždy musí být voda dostatečně filtována!

Ideální parametry zdroje vody:

 • dimenze v místě připojení 1“ (DN 25)
 • tlak 3,5 – 4 bary
 • průtok 1 l/s

Důležité faktory zdroje vody:

 • vydatnost
 • kvalita vody - mechanické, chemické nečistoty
 • chemická úprava

Výhody a nevýhody zdrojů vody:

Studniční voda

 1. Kopané studny
  Z hlediska kvality i vydatnosti jsou kopané studny velmi dobrým zdrojem vody pro automatický závlahový systém. Investice do čerpací techniky není tak velká jako u vrtaných studní. Není zde nutnost čerpámí vody z velkých hloubek. Závlahavý systém je vždy nezbytné doplnit o filtr mechanických nečistot. Jiná úprava vody není nutná. Pokud studniční vodu využíváte i pro využití v domě (pití, praní apod.), doporučujeme nechat si vypracovat rozbor vody. Pro účely zavlažování zahrad rodinných domů je povětšinou kapacita kopaných studen o průměru kolem 1,0 – 1,4 m dostatečná.
 2. Vrtané studny
  Vrtané studny mohou být jako zdroj vody pro závlahový systém problematičtější - vyžadují komplexnější přístup a vyřešení několika možných překážek. Jejich vydatnost bývá nedostatečná. Při čerpání vody zejména z nových vrtů nebo příliš silným čerpadlem může docházet k tzv. pískování - nasávání nečistot do závlahového systému. Proto doporučujeme souběžnou instalaci akumulační jímky, průběžné odčerpávání vody z vrtu v malém množství a její akumulaci v jímce či nádrži. Teprve potom ji je možné bez mechanických nečistot odčerpat silnějším čerpadlem do závlahového systému s tlakem a s průtokem, který optimálně odpovídá navrženým komponentům závlahového systému. Čerpání vody přímo z vrtu může v případě použití silnějšího čerpadla znamenat riziko trvalého znehodnocení tohoto zdroje vody.

Voda z vodovodu
Tento zdroj vody vyžaduje nejmenší pořizovací náklady, naopak ale mívá nejvyšší náklady provozní. Důležité je vždy ověřit parametry - průtok a tlak vody v místě plánovaného připojení závlahového systému. Tyto paramatery se mohou v různých lokalitách výrazně lišit. Voda z vodovodu vzbuzuje dojem, že filtr mechanických nečistot není třeba, opak je pravdou. Filtr zde plní funkci především pojistky pro případ, kdy dojde k odstávce a následnému znovu zprovoznění hlavního řadu. Zabrání se tak zanesení systému různými uvolněnými inkrusty, kousky vyplavených usazenin a dalšími jinými nečistotami. Vliv chlorování vody ve vodovodní síti není sice nijak příznivým faktorem pro trávníky, ale faktem je, že současné množství chloru ve vodovodní síti neohrožuje trávník ani jiné rostliny. Velmi rychle vyprchává. Pro snížení provozních nákladů je vhodné zažádat provozovatele vodovodní sítě o instalaci podružného vodoměru na přívod vody (odbočku) do závlahového systému. Ušetříte tak stočné - jednu složku, která určuje cenu m3 vody.

Děšťová voda
Dešťovou vodu je nezbytné vždy kombinovat ještě s jiným zdrojem vody. Jedním z důvodů pro nutnost kombinace je fakt, že dešťovou vodu nelze v absolutní většině případů shromažďovat v dostatečném množství. V létě není výjimkou i několikatýdenní suché počasí bez srážek a dostatečný objem vody potřebný pro pravidelnou závlahu by bylo obtížné nashromáždit.
Podrobný článek na téma hospodaření s dešťovou vodou a volby velikosti dešťové jímky si můžete přečíst zde.

Akumulační jímka
Obvyklé je tedy dopouštění jímky vodou z jiného zdroje (studna, vodovod). Dopouštění je dobré zautomatizovat, aby dopuštěná voda z jiného zdroje byla ihned odčerpána do závlahového systému a nezabírala tak v jímce místo pro případnou dešťovou vodu. Přitom s ohledem na vhodnost použití pro závlahu trávníku se nejvíce hodí právě voda dešťová, kterou přijímají rostliny nejlépe. Její výhodou je, že není tvrdá a její teplota je vyšší než v případě jiných zdrojů vody. Významným problémem ovšem může být čistota dešťové vody, či spíše mechanické nečistoty v ní obsažené. Z tohoto důvodu je třeba investovat do odpovídajících filtrů.

Povrchové zdroje vody
Použití vody z povrchových zdrojů je velmi problematické především z důvodu vysokého mechanického a biologického znečištění, způsobeného zejména vysokým obsahem různých druhů vodních sinic a řas. Proto se používá většinou jen u velkých a rozsáhlých systémů, kde jsou vysoké nároky na spotřebu vody a není proto možné použít jiný zdroj. U závlahy malých pozemků je čerpání vody horší kvality vždy problémem, neboť náklady na čerpání a čištění mohou být několikanásobně vyšší než cena AZS.