IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Zazimování závlahového systému zahrady

Kompletní popis/návod zazimování si můžete stáhnout zde.

Životnost každého kvalitního závlahového systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Výrazná většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je pečlivě vyspádován. Pouze toto řešení však nebývá na zahrádkách obvyklé, neboť velmi těžko umožňuje vypustit vodu ze všech postřikovačů, z elektromagnetických ventilů a z hlavní sestavy.

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování na zahradách je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Pro běžné zahrady rodinných domů stačí na zazimování kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 16 až 45 m3/hod a maximálním pracovním tlakem do 6 - 10 barů. Avšak potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší, a to 2,5 – 3,5 bar. Typickým příkladem vhodných kompresorů pro běžné zahrady mohou být olejové kompresory značky AIRCRAFT.

Nejlevnější variantou bývají vzduchem chlazené kompresory. Jejich použití je však díky častému přehřátí a následnému automatickému vypnutí vhodné pouze pro velmi malé závlahy zahrad či drobné závlahy menších výsadbových ploch. Nejběžněji používanými a doporučovanými jsou kompresory olejové jednopístové nebo dvoupístové. Díky jejich mnohem vyššímu výkonu (dvoupístové provedení, větší vzdušník) není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce.

Při zazimování si také zkontrolujte, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody (většinou bývá ve vodoměrné šachtici v nezámrzné hloubce nebo uvnitř v objektu). Zkontrolujte také čistotu vložky ve filtru, případně ho vyčistěte, aby nečistoty nezaschly na jeho vložce. Na jaře by se problematicky odstraňovaly. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte, zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle a tlakové nádobě by nikdy neměla zmrznout.

Postup při zazimování automatické závlahy zahrad rodinných domů:

 • Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody. Tím zajistíte, že se do systému nedostane voda.
 • Nezapomeňte zkontrolovat čistotu vložky na filtru a případně ho vyčistěte, aby nečistoty přes zimu nezaschly. Na jaře by se problematicky odstraňovali. Při profukování vložku nechte vždy vyjmutou, aby nedošlo k jejímu poškození.
 • Připojte kompresor k připravenému vypouštěcímu ventilu, který je obvykle součástí hlavní sestavy. K profouknutí může sloužit například i vodovodní zásuvka. Na výstup kompresoru osaďte zpětnou klapku, aby se při vypnutém kompresoru nemohla voda dostat do stroje.
 • Ovladací jednotkou spusťte závlahu na jedné libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
 • Na regulátoru kompresoru nastavte tlak 2,5 - 3,5 bar a zapněte kompresor. Pro běžné zahrady rodinných domů tento tlak plně dostačuje. Vyšší tlak je obvykle nutné pouze pro rozsáhlejší systémy. Neplatí, že rotační postřikovače je potřeba profukovat pod vyšším tlakem - naopak. Nižší tlak vzduchu eliminuje nebezpečí převodového mechanismu.
 • Postupně otevírejte jednotlivé sekce, buď manuálně, nebo s pomocí ovládací jednotky. Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejbližší.
 • Na každé sekci se vysunou postřikovače a ještě chvíli z nich bude vycházet voda, poté ji nahradí vzduch. Postup opakujte až do té doby, než z nejvzdálenějšího postřikovače od místa připojení kompresoru přestane vytékat voda. Neprofukujte jeden okruh déle než dvě minuty.
 • Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení poslední sekce ho ještě alespoň jednou opakujte. Pří správném postupu bude již vždy po otevření uzávěru vypouštěcího ventilu vystupovat z vysunutých postřikovačů pouze vzduch.
 • Stejným způsobem zazimujte i tlakový rozvod s rychlospojnými ventily a vodovodními sloupky.
 • Učiňte takové potřebná opatření, aby přívod vody do systému zůstal po celé zimní období uzavřen.
 • Zazimujte ovládací jednotku, senzory, čerpací stanici aj,

Zazimování ovládacích jednotek a senzorů Hunter

 • Ovládací jednotky umístěné ve vnitřních prostorách stačí přepnout do režimu OFF. U jednotek manuálních využijte otočný kolečko, které dáte do polohy "OFF". Internetové jednotky poté vypínáte pouze skrze aplikaci a to tím, že si zvolíte termín, v jakém jednotka bude neaktivní. Pokud ovládací jednotka obsahuje 9 V baterii, je nutné ji na zimu vyjmout a na jaře vložit novou.
 • U ovládacích jednotek umístěných ve venkovních prostorách platí stejná doporučení jako u interiérových. Avšak doporučujeme po celou dobu odstavení ovládací jednotky ponechat připojené k síťovému napětí. Ovládací jednotka je pak celou zimu vyhřívána svými el. obvody a nedochází tak ke kondenzaci vlhkosti na el. částech jednotky.
 • U bateriových jednotek NODE stačí vyjmout 9 V baterii. Jednotku je možná na zimu vyjmout, je však nutné zabezpečit otvor po odebrané cívce, aby se do ventilu nedostala voda či nečistoty.
 • Nedílnou součástí je také zazimování senzorů. u dešťových senzorů je nutné sejmout snímač vlhkosti tvořený nasákavými kotoučky a uschovat jej v suchu. V opačném případě hrozí při zamrznutí vlhkých kotoučků narušení jejich struktury, což nepříznivě ovlivní jejich funkci. Tělo senzoru je dobré zakrýt proti dešti a sněhu vhodným krytem s možnost provětrávání.

Zazimování čerpacích stanic

 • U čerpací stanice, která slouží pouze pro potřeby zavlažovacího systému a jsou umístěné v exteriéru nebo netemperovaném prostoru, musí být všechny její části zazimovány. Jedná se o čerpadlo, tlakovou nádobu, tlakový spínač a ostatní související armatury).
 • Pokud se zazimováváte domácí vodárnu, která současně zásobuje vodou rodinný dům, dejte pozor, aby nemohlo v zimních měsících dojít k nežádoucímu zavodnění AZS. Pokud dojde k nechtěnému zavodnění systému, musí být celý postup zazimování opakován.

Zazimování doporučujeme přenechat profesionálům, kteří již mají potřebné vybavení a dlouholetou zkušenost se zazimováním závlahových systémů.

Na přání Vám doporučíme zkušené instalační firmy systémů Hunter z Vašeho regionu, které patří mezi několik vybraných partnerských certifikovaných instalačních firem Hunter PARTNER. Požadavek nám prosím zašlete pomocí kontaktního formuláře.