IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Vstupní podklady pro návrh

Základem správného návrhu automatického závlahového systému je získání co nejvíce informací o zavlažovaném pozemku a o zdroji vody pro závlahový systém.

Při návrhu je dobré využít osazovací plán, pokud existuje, a při návrhu spolupracovat se zahradním architektem, který se na návrhu podílel. Ten Vám poskytne informace nejen o tom, co požaduje zavlažovat, ale také jakým způsobem a jak dlouho je z jeho profesního hlediska nutné zavlažovat jednotlivé typy vegetace. Důležité je pozemek osobně navštívit a prodiskutovat s uživatelem jeho požadavky.
Pokud nemáte osazovací plán, vytvořte si, nejlépe na milimetrový papír, situační plánek pozemku sami. Všechny rozměry v plánku musí být v poměru a v měřítku. Ideální je umístit do plánku pro kontrolu alespoň jednu kótu nějakého rozměru. V plánku by měly být vyznačeny všechny stavby, zpevněné plochy, výsadby, překážky, svažitost.

/clanky/projekce/Plán pozemku


Jestliže je na pozemku vzrostlá vegetace, je další důležitou informací stáří, hustota a výška vegetace. Tato informace je podstatná pro rozmístění postřikovačů, výběr druhů postřikovačů a jejich trysek.
Dále zjistíme propustnost podloží, na které závisí délka závlahy. Pokud máme na pozemku špatně propustné podloží je lepší zavlažovat méně, ale častěji, aby se nám na ploše nevytvořily kaluže vody. Naopak pokud máme dobře propustné podloží můžeme zavlažovat déle, jestliže to vyžaduje vegetace osazená na pozemku. S tím souvisí i svažitost pozemku, která rovněž podstatným způsobem ovlivňuje návrh.
Především na rozlehlejších plochách hrozí riziko zatížení větrem. Pokud je pozemek rozlehlý a členitější, je při návrhu dobré zohlednit orientaci jednotlivých ploch ke světovým stranám a podle nich přizpůsobit jejich dobu závlahy.
Nejdůležitější informací je zdroj vody pro závlahu. Musíme ověřit jeho tlak, průtok a dimenzi připojení. V případě, že je zdrojem vody studna, musíme znát všechny její parametry (hloubka, průměr, vydatnost). Pokud je již instalováno čerpadlo, zjistěte jeho výrobce, typ a čerpací křivku.
Dále zjistíme zda je na pozemku možnost připojení na elektrický proud. Od toho se odvíjí výběr ovládací jednotky. Pokud nemáme napětí 230V, musíme použít bateriový ovládací systém. Vhodná místa pro napojení na vodní zdroj a na elektrickou energii, vhodné místo pro umístění ovládací jednotky, hlavní sestavy a dešťového čidla musí být označena v plánku.

/clanky/projekce/Plán pozemku-závlaha


Je důležité vypracovat časový plán závlahy, který bývá většinou na jeden týden. Optimální je zavlažovat 2-3x týdně. Všeobecně je nejvýhodnější zavlažovat za svítání, kdy je nejmenší výpar. Pokud se jedná o závlahu větších ploch s velkým množstvím sekcí, probíhá závlaha často celou noc.