IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Dešťové jímky - volba objemu a dopouštění

Odborný článek na téma výběru velikosti dešťové jímky, který se věnuje i detailům dopouštění dešťové jímky vodou z vodovodního řadu, s názvem "Jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou" vyšel v červencovém čísle časopisu Zahradnictví dvěma členům našeho IRIMON týmu Ing. Šárce Adensamové a Ing. Petru Antochovi.

Článek mimo jiné poukazuje na rozdílnosti mezi jednotlivými dnes používanými postupy při výpočtu potřebného objemu dešťové jímky. Zaobírá se volbou jejího objemu z hlediska ekonomického a ekologického.

Ing. Šárka Adensamová se se čtenáři podělila o některé z výsledků své diplomové práce ohledně závislosti objemu jímky a procentuálního množství zachycené vody a poměr vody zachycené, ztracené přepadem a dopuštěné z alternativního zdroje.

Poměr vody zachycené (modré sloupce), ztracené přepadem (červené sloupce) a dopuštěné z alternativního zdrojeu čtyřkubíkové jímkPoměr vody zachycené (modré sloupce), ztracené přepadem (červené sloupce) a dopuštěné z alternativního zdrojeu čtyřkubíkové jímky.

Chcete vědět, jaký je využitelný objem jímky a čemu věnovat pozornost při návrhu dopouštění vody z vodovodního řadu do jímky? Přečtěte si celý článek zde.