IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Obecná pravidla návrhu

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků.

V první řadě je třeba získat co nejvíce informací o zavlažovaném pozemku a o zdroji vody pro závlahu. Poté můžeme přistoupit k samotnému návrhu. Ten provádíme do plánku zavlažovaného pozemku, který je v měřítku a odpovídá skutečnosti.

Nejčastější chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat základní pravidlo, aby vzdálenost postřikovačů od sebe se rovnala jejich dostřiku! Tím se docílí maximální rovnoměrnosti postřiku - závlahy. Nedochází k tvorbě suchých či přemokřeným míst.

/clanky/projekce/Dostřik postřikovačů

Při rozmísťování postřikovačů na zavlažovaném pozemku postupujeme nejdříve od rohů pozemku, následně podél stran a nakonec, pokud je třeba, do středu pozemku. Pokud jsou na pozemku překážky, umisťujeme postřikovače od překážek na vzdálenost minimálně poloviny jejich dostřiku. Existují tři základní spony postřikovačů, které při návrhu podle možností využíváme - trojúhelníkový a čtvercový a liniový.

/clanky/projekce/Spony postřikovačů

Výběr typů postřikovačů a trysek se odvíjí od délky dostřiku postřikovače a od vlastností zavlažované plochy. Na menší plochy, do 5,5m dostřiku, navrhujeme rozprašovací postřikovače, na větší plochy postřikovače rotační. Postřikovače s rotační hlavicí MP ROTATOR jsou díky svému jemnému paprsku a nižší srážkové výšce vhodné na svažitý terén. Další výhodou je, že jejich jemný paprsek vody nepoškozuje volně stojící stromy a keře.

Po rozmístění postřikovačů na ploše se musí provést návrh rozdělení stejných nebo srovnatelných typů postřikovačů do sekcí. Spotřeba vody na sekci se zjistí součtem průtoků jednotlivými tryskami. Všechny sekce by měly mít stejnou nebo podobnou spotřebu vody, zvláště to platí u systému s čerpadlem.
Každá sekce má na začátku svůj uzávěr s elektrickým ovládáním - elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily dvou až čtyř nejbližších sekcí se seskupují do ventilových šachtic v blízkosti těchto sekcí, ušetří se tak mnoho potrubí a výkopů. Šachtice se umisťují přímo do trávníku nebo do mulčovací kůry. Šachtice by neměly být umístěny na nejnižších místech pozemku, hrozilo by jejich časté zaplavení.

Navržená délka a dimenze potrubí musí zajišťovat, s ohledem na vzniklé tlakové ztráty a na kapacitu zdroje, dostatečný tlak pro provoz i na postřikovači, který je nejdále od zdroje vody. Správnost návrhu je proto vždy třeba ověřit výpočtem tlakových ztrát!

Důležité je najít vhodné místo pro umístění ovládací jednotky, obvykle to bývá garáž nebo zahradní domek. Ovládací jednotka je pomocí kabelů CYKY propojena s jednotlivými elektromagnetickými ventily, hlavním elektromagnetickým ventilem v hlavní sestavě a s dešťovým senzorem. Senzor by měl být umístěn na volném prostranství, kde bude přímo vystaven povětrnostním vlivům.

Jste-li majitel zahrady rodinného domu a máte zájem o zpracování návrhu závlahového systému, kontaktujte nás pomocí projekčního formuláře a my jej předáme několika našim certifikovaným partnerským instalačním firmám Hunter Partner®Vašeho blízkého okolí. Ty Vás budou v krátké době kontaktovat a vypracují pro Vás cenovou nabídku na návrh automatického závlahového systému.

Jste-li instalační firma, která potřebuje pomoci zpracovat návrh automatické závlahy, vyplňte náš projekční formulář a my se Vám bezprostředně ozveme a dojednáme s Vámi všechny podrobnosti řešení návrhu.
Podrobné informace o poskytování návrhů AZS instalačním firmám zdarma naleznete zde.