IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Co je automatický závlahový systém - AZS ?

Automatické závlahové systémy Hunter® (AZS)
pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice.

Závlaha zahrady RD

Mezi jejich základní přednosti patří:

 • dosažení značných až 70 % úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku

Co tvoří závlahový systém Hunter®?

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce společnosti IRIMON naleznete širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů závlahových systémů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Výsuvný postřikovač PRS-40 s tryskou MP Rotator

Závlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce
umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Při klasickém ovládání závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně na všech částech zavlažované plochy. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž aktivitu ovlivňuje množství dešťových srážek a doplňkově také působení větru či například intenzita slunečního záření. Začne-li pršet nebo foukat silný vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu závlahového systému aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele zpravidla velmi jednoduchá.

Modernějším způsobem ovládání závlahového systému je pomocí ovládacích jednotek se softwarem Hunter Hydrawise připojených díky wi-fi k internetu a je možné je spravovat pomocí chytrého telefonu, tabletu či pc. Tyto jednotky jsou již napojeny na meteostanice ve svém okolí a dokážou vyhodnocovat potřebu závlahové dávky s předstihem, reagují také průběžně na aktuální počasí a samy určujé, jaké množství vody rostlinám a trávníku dodat. Tyto jednotky nabízejí i mnoho dalších funkcí - kompletní informace najdete na našem webu www.hydrawise.cloud.

Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter® od 2 do 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením např. Hunter Centralus s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Životnost AZS
závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění pravidelných servisních úkonů - zazimování a prvního jarního spouštění odborně. Pak může být až několik desítek let.