IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Jak zavlažovat

Zodpovědět otázku, jak dlouho a jak často zavlažovat rostliny mikrozávlahou není snadné. Nejsou zde dána kritéria jako například pro trávníkové plochy. Frekvence a délka závlahy vyplývá z potřeb jednotlivých rostlin, keřů či stromů. V této oblasti je nejvhodnější poradit se se zahradníkem, který by měl vědět, jaký typ závlahy je pro danou rostlinu nejvhodnější (kapka, mikropostřik, podzemní závlaha atd.), kolik vody daná rostlina denně potřebuje a kdy je nejvhodnější ji zalévat.

Potřebu vody jednotlivých rostlin je dobré znát ještě před výběrem druhu mikrozávlahy či jednotlivého komponentu. Pomohou Vám informace o průtoku jednotlivých kapkovačů či zavlažovačů na našich stránkách. Zjistíte tak, zda závlaha daným komponentem pokryje vláhovou potřebu rostliny v rozumném časovém intervalu.

Protože se potřeby vody jednotlivých rostlin mohou velmi lišit, každý druh mikrozávlahy či každá skupina rostlin by měl být připojen do samostatné sekce. Jedině tak budete schopni regulovat a optimalizovat množství vody dodávané jednotlivým rostlinám nebo jejich skupinkám. Pokud nechcete či nepotřebujete řídit délku závlahy automaticky, můžete instalovat na každou větev mikrozávlahy „pouze“ plastový ventil pro mikrozávlahu a délku závlahy na odbočce regulovat manuálně.

/clanky/Mikro/Vedení kapkovacího potrubí