IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Kapkovací potrubí

Jedná se o nejčastěji používaný druh mikrozávlahy. Běžně je součástí automatických závlahových systémů na zahradách rodinných domů, kde doplňuje systém výsuvných postřikovačů. Kapkovací potrubí se používá pro závlahu živých plotů, keřů či jiných většinou okrasných výsadeb. Kapkovací potrubí se používá nejčastěji o Ø 16 nebo 20 mm. Jedná se o potrubí černé nebo hnědé barvy, které je po určitých vzdálenostech (spon) vybaveno integrovanými kapkovači se šesti výtokovými otvory, ze kterých vykapává/vytéká voda o průtoku 2,0 – 4,0 l/hod. Vzdálenost kapkovačů – spon – se nejčastěji používá 30 cm, ale je možné běžně zakoupit kapkovací potrubí se sponem 20, 30, 40, 50 a 60 cm. Je možné si vybrat nadzemní kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku Super GS, Tandem IR, s kompenzací tlaku PC Gold Drip nebo podzemní kapkovací potrubí s kompenzací tlaku Multibar Rootguard.

Nadzemní kapkovací potrubí se ukládá buď na povrch, nejčastěji pod mulčovací kůru a přichycuje se k zemi ve vzdálenosti 1 až 2 m zemními bodci. Doporučená délka jednoho ramene kapkovacího potrubí je 40 – 60 m pro Tandem GDF (dle použitého sponu a průměru potrubí) a až 140 m pro PC Gold Drip. Od sekčního elektromagnetického ventilu obvykle vede sekční potrubí k výsadbám a tam je potrubí vyvedeno na povrch a přes hlavici s více vývody je na něj napojeno kapkovací potrubí.

Kapkovací potrubí je i jedním z nejčastějších způsobů závlahy na zemědělských plochách, v sadech a vinicích. Při závlaze vinic a sadů se potrubí často zavěšuje na vodící lanka pomocí závěsných háčků, aby vinařům a sadařům nepřekáželo při údržbě a péči o vinnou révu.

Výhodou kapkovacího potrubí PC Gold Drip s kompenzací tlaku je, že si při pracovním tlaku 1 až 3 bary zachovává stejné výtokové množství vody z kapkovačů a to 2,1 l/hod. Zaručuje tak, že po celé délce větve kapkovacího potrubí bude vytékat stejné množství vody bez výrazných rozdílů.

Kapkovací potrubí se spojuje nejčastěji nástrčnými tvarovkami, které se doplňují svěrnými objímkami. Pro podzemní kapkovací potrubí nebo pro kapkovací potrubí s vyšším provozním tlakem se používají DF tvarovky s převlečnou matkou.

Podzemní kapkovací potrubí se nejčastěji používá pro závlahu trávníkových ploch střešních zahrad, kde není dostatečná mocnost zeminy pro uložení rozvodného potrubí a postřikovačů, a nebo ploch nepravidelného či velmi malého tvaru, kde by počet rozmístěných postřikovačů nebylekonomický. 
Ukládá se do země cca 12 – 15 cm pod úroveň terénu. Při jeho instalaci je nutné dodržet přesný postup pokládky dle přiloženého návodu tak, aby docházelo ke vzlínání vody ke kořenům trávy a naopak nedocházelo k zanášení kapkovačů okolní zeminou. Kapkovače tohoto potrubí jsou napuštěny velmi malým množstvím biologicky odbouratelného herbicidu, který odpuzuje kořeny rostlin a tím zamezuje zarůstání kapkovačů a zaručuje funkčnost a životnost tohoto potrubí až několik desítek let.
Doporučený pracovní tlak v kapkovacím potrubí by se měl pohybovat v rozmezí 1,52,5 baru.