IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Projekční formulář

1. kontaktní údaje
/
2. Údaje o pozemku

Společně s vyplněným vstupním formulářem nám zašlete výkres zadání, který musí splňovat tyto požadavky:

  • všechny rozměry musí být v uvedeném měřítku
  • plochy určené k závlaze, tzn. trávník, výsadby atd. musí být jasně vyznačeny
  • symbolem Z označte místo připojení závlahové systému
  • symbolem H označte místo pro instalaci hlavní sestavy
  • symbolem J označte místo pro ovládací jednotku
  • symbolem R označte místa pro instalaci rychlospojných ventilů, pokud jsou požadovány
  • důkladně vyznačte všechny překážky, které mohou ovlivnit rozmístění postřikovačů
  • u stromů uveďte popisek s šířkou kmenu a výškovou polohu koruny
  • pokud je pozemek ve svahu, vyznačte výškové kóty a sklon

Dobrým výkresem zadání je výkres sadových úprav. Pokud není k dispozici, je nutné pozemek zaměřit a vynést, nejlépe na milimetrový papír. Výkresy bez měřítka NEZASÍLEJTE ! Pokud výkres posíláte elektronicky, okótujte alespoň jeden rozměr ( nejlépe co největší ).

( Velikost souboru max. 1Mb ) ( nejlépe dwg, dále pak jpg, tif, gif, bmp, pdf )
ano ne
3. Zdroj vody
A. Pokud je zdroj vody vodovod ( nevyplňujte bod 3B )
l/s
( k měření použijte min. 10 l nádobu, měření proveďte alespoň 5x, uveďte průměrnou hodnotu )
B. Jiný zdroj s čerpací stanicí ( studna, …)
m
m3
mm
ano ne
Parametry čerpadla, pokud je již instalováno:
Filtrace závlahové vody:
ano ne
ano ne
ano ne
4. Požadavky na návrh závlahového systému
ZN (zjednodušený návrh) – podklad pro cenovou nabídku
PN (podrobný návrh) – podklad pro realizaci
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
  Mám zájem o zasílání newsletterů
Pokud si nejste jisti vstupními údaji, pole nevyplňujte, a my nebo IF Vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání.