IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Zemní úchyt ASC pro kapiláry 2.5-3.2 mm

Použití

Pro pevnou fixaci volných konců kapiláry v požadované trase vedení, těsně nad zemí nebo případně i pod zemí.

Parametry - technický list

Délka (l) 13 cm
Hmotnost (m) 0,002 kg
Výrobce Irritec

Specifikace

Pro kapiláry 3,2 x 0,8 mm.

Uvedené parametry, popis a specifikace výrobku jsou pouze orientační. Schémata, grafy a fotografie produktů mají pouze ilustrativní charakter.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových i faktických chyb u jednotlivých produktů. Před použitím produktu nebo jeho části je nutno si pečlivě přečíst návod k použití vydaný výrobcem či dovozcem a produkt instalovat a používat v souladu s tímto návodem.